รูปภาพ
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
  • Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน
สายการผลิต

โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร มีพนักงานมากกว่า 500 คน รวมทั้งวิศวกรและพนักงานที่มีทักษะมีการผลิตและจำหน่ายรถดับเพลิงประเภทต่าง ๆ มากกว่า 1,000 หน่วยทุกปี

 

เรามีการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบที่สมบูรณ์สำหรับรถดับเพลิงต่างๆ รวมถึงรถดับเพลิงบันไดทางอากาศ รถดับเพลิงแบบแท่นลอยน้ำ รถดับเพลิงแบบทาวเวอร์น้ำ/โฟม รถดับเพลิงน้ำและโฟม รถกู้ภัย รถดับเพลิงสนามบิน รถดับเพลิงพิเศษ รถจักรยานยนต์ดับเพลิง ฯลฯ .

 

ในเวลาเดียวกัน เรายังผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงอัจฉริยะทุกชนิดและชิ้นส่วน/อุปกรณ์เสริมรถดับเพลิง เช่น หุ่นยนต์ดับเพลิง โดรนดับเพลิง ปั๊มน้ำ จอภาพน้ำ/โฟม ถังของเหลว ช่องโลหะผสมอลูมิเนียม ห้องโดยสารอิสระ ที่นั่ง SCBA , ประตูม้วนอลูมิเนียม เป็นต้น

 

ภาพรวมโรงงาน:

Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบรถดับเพลิง:

Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนประกอบ:

Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5

 

Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7

 

Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 8Sichuan Chuanxiao Fire Trucks Manufacturing Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 9